Reprezentujeme, presadzujeme a obhajujeme záujmy mládeže na území Prešovského kraja.

Koordinácia

Sieťujeme občianske združenia, neziskové organizácie a neformálne skupiny, ktoré vyvíjajú aktivity v prospech detí a mládeže na území Prešovského kraja.

Vzdelávanie

Organizujeme vzdelávacie tréningy, školenia a medzinárodné mládežnícke výmeny, čím prispievame k neformálnemu vzdelávaniu mladých lídrov.

Aktivizácia

Napomáhame k väčšej aktivizácii mladých ľudí prostredníctvom informačno-aktivizačných kampaní, konferencií, diskusných workshopov a tvorivých dielní.

Advokácia

Reprezentujeme a obhajujeme záujmy mladých vo vzťahu k predstaviteľom samospráv a prispievame k tvorbe mládežníckej politiky na miestnej a regionálnej úrovni.

Posledné príspevky


Odborné semináre pre žiacke školské rady

Dvojdňové nepobytové školenie pre členov a záujemcov ŽŠR - základný modul (t.j. je určený tým mladým, ktorý tento odb. seminár neabsol


  Read More

Predĺžené prihlasovanie na školenie multiplikátorov – “No Hate Speech Movement Rady Európy” do 30.9.2016

Logo_beznenavisti

Inštitút neformálneho vzdelávania a Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania


  Read More

Občianske združenie Ďakujem- ,,Paľikerav” vyhlasuje súťaž “RÓMOVIA RECITUJÚ”

Občianske združenie Ďakujem- ,,Paľikerav" vyhlasuje súťaž "RÓMOVIA RECITUJÚ"   Prihlásiť sa môžete do týchto kategórií:


  Read More