Reprezentujeme, presadzujeme a obhajujeme záujmy mládeže na území Prešovského kraja.

Koordinácia

Sieťujeme občianske združenia, neziskové organizácie a neformálne skupiny, ktoré vyvíjajú aktivity v prospech detí a mládeže na území Prešovského kraja.

Vzdelávanie

Organizujeme vzdelávacie tréningy, školenia a medzinárodné mládežnícke výmeny, čím prispievame k neformálnemu vzdelávaniu mladých lídrov.

Aktivizácia

Napomáhame k väčšej aktivizácii mladých ľudí prostredníctvom informačno-aktivizačných kampaní, konferencií, diskusných workshopov a tvorivých dielní.

Advokácia

Reprezentujeme a obhajujeme záujmy mladých vo vzťahu k predstaviteľom samospráv a prispievame k tvorbe mládežníckej politiky na miestnej a regionálnej úrovni.

Posledné príspevky


Oslávte 15. výročie s nami! Darujte svoje „drobné“ RMPK

Oslávte 15. výročie s nami! Darujte svoje "drobné" RMPK   Rada mládeže Prešovského kraja oslavuje tento rok 15 rokov svojho fungovania.


  Read More

Šváby v akcii 2017

Ďakujeme mestu Prešov za poskytnutú dotáciu na športové podujatie pre deti a mládež na rok 2017 na sídliskový festival športu a umenia "Šv


  Read More

Európsky týždeň mládeže 2017

Pozývame Vás na stretnutie so zástupcami Národnej agentúry programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a zástupcu informačnej siete Eurodesk.


  Read More