Reprezentujeme, presadzujeme a obhajujeme záujmy mládeže na území Prešovského kraja.

Koordinácia

Sieťujeme občianske združenia, neziskové organizácie a neformálne skupiny, ktoré vyvíjajú aktivity v prospech detí a mládeže na území Prešovského kraja.

Vzdelávanie

Organizujeme vzdelávacie tréningy, školenia a medzinárodné mládežnícke výmeny, čím prispievame k neformálnemu vzdelávaniu mladých lídrov.

Aktivizácia

Napomáhame k väčšej aktivizácii mladých ľudí prostredníctvom informačno-aktivizačných kampaní, konferencií, diskusných workshopov a tvorivých dielní.

Advokácia

Reprezentujeme a obhajujeme záujmy mladých vo vzťahu k predstaviteľom samospráv a prispievame k tvorbe mládežníckej politiky na miestnej a regionálnej úrovni.

Posledné príspevky


Konferencia pre členov a koordinátorov ŽŠR 24.11.2017

Pozývame vás na Konferenciu určenú pre členov a koordinátorov ŽŠR, ktorá sa bude konať v piatok 24.11.2017 od 8:30 hod., v


  Read More

33. zasadanie Kongresu miestnych a regionálnych samospráv pri Rade Európy

V týždni od 16. do 21. októbra sa konalo 33. zasadnutie Kongresu miestnych a regionálnych samospráv pri Rade Európy v Štrasburgu. Svoje mies


  Read More

Odborné semináre pre žiacke školské rady

Aj tento rok sme realizovali pravidelný podporný balíček školení pre žiacke školské rady - odborné semináre pre členov i koordinátorov ž


  Read More