Reprezentujeme, presadzujeme a obhajujeme záujmy mládeže na území Prešovského kraja.

Koordinácia

Sieťujeme občianske združenia, neziskové organizácie a neformálne skupiny, ktoré vyvíjajú aktivity v prospech detí a mládeže na území Prešovského kraja.

Vzdelávanie

Organizujeme vzdelávacie tréningy, školenia a medzinárodné mládežnícke výmeny, čím prispievame k neformálnemu vzdelávaniu mladých lídrov.

Aktivizácia

Napomáhame k väčšej aktivizácii mladých ľudí prostredníctvom informačno-aktivizačných kampaní, konferencií, diskusných workshopov a tvorivých dielní.

Advokácia

Reprezentujeme a obhajujeme záujmy mladých vo vzťahu k predstaviteľom samospráv a prispievame k tvorbe mládežníckej politiky na miestnej a regionálnej úrovni.

Posledné príspevky


Valné zhromaždenie RMPK 2018

Ahojte zástupcovia/kyne členských organizácii RMPK,

  pozývame Vás na stretnutie členských organiz


  Read More

Druhé stretnutie Stredoškolského parlamentu PSK

V piatok 12.01. prebehlo v školiacich priestoroch RMPK ďalšie stretnutie aktívnych zástupcov žiackych školských rád naprieč Prešovským kra


  Read More