Reprezentujeme, presadzujeme a obhajujeme záujmy mládeže na území Prešovského kraja.

Koordinácia

Sieťujeme občianske združenia, neziskové organizácie a neformálne skupiny, ktoré vyvíjajú aktivity v prospech detí a mládeže na území Prešovského kraja.

Vzdelávanie

Organizujeme vzdelávacie tréningy, školenia a medzinárodné mládežnícke výmeny, čím prispievame k neformálnemu vzdelávaniu mladých lídrov.

Aktivizácia

Napomáhame k väčšej aktivizácii mladých ľudí prostredníctvom informačno-aktivizačných kampaní, konferencií, diskusných workshopov a tvorivých dielní.

Advokácia

Reprezentujeme a obhajujeme záujmy mladých vo vzťahu k predstaviteľom samospráv a prispievame k tvorbe mládežníckej politiky na miestnej a regionálnej úrovni.

Posledné príspevky


Nestrašte nás samosprávou! – ako komunikovať so zástupcami mesta

Za jedno lano - Ďalší výborný workshop na obzore!

 

Tento


  Read More

Súťaž venovaná problematike rozvoja EÚ, integrácie a európskej identity

Od roku 2008, Európsky parlament spoločne s Nadáciou medzinárodnej ceny Karola Veľkého v Aachene každoročne vyzýva mladých ľudí zo všetk


  Read More

Grantová výzva na podporu cieľavedomých študentov

AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis vyhlasuje grantovú výzvu pre študentov a žiakov, ktorí sa angažujú v oblast


  Read More