Reprezentujeme, presadzujeme a obhajujeme záujmy mládeže na území Prešovského kraja.

Koordinácia

Sieťujeme občianske združenia, neziskové organizácie a neformálne skupiny, ktoré vyvíjajú aktivity v prospech detí a mládeže na území Prešovského kraja.

Vzdelávanie

Organizujeme vzdelávacie tréningy, školenia a medzinárodné mládežnícke výmeny, čím prispievame k neformálnemu vzdelávaniu mladých lídrov.

Aktivizácia

Napomáhame k väčšej aktivizácii mladých ľudí prostredníctvom informačno-aktivizačných kampaní, konferencií, diskusných workshopov a tvorivých dielní.

Advokácia

Reprezentujeme a obhajujeme záujmy mladých vo vzťahu k predstaviteľom samospráv a prispievame k tvorbe mládežníckej politiky na miestnej a regionálnej úrovni.

Posledné príspevky


Druhé stretnutie Stredoškolského parlamentu PSK

V piatok 12.01. prebehlo v školiacich priestoroch RMPK ďalšie stretnutie aktívnych zástupcov žiackych školských rád naprieč Prešovským kra


  Read More

Prvé stretnutie nového tímu SP PSK

Noví členovia Stredoškolského parlamentu PSK sa prvýkrát spoločne stretli 07.12. 2017 v priestoroch RMPK. Obsahom stretnutia boli bloky zamera


  Read More