33. zasadanie Kongresu miestnych a regionálnych samospráv pri Rade Európy

Home / 33. zasadanie Kongresu miestnych a regionálnych samospráv pri Rade Európy

V týždni od 16. do 21. októbra sa konalo 33. zasadnutie Kongresu miestnych a regionálnych samospráv pri Rade Európy v Štrasburgu. Svoje miesto tam majú aj mladí delegáti z jednotlivých krajín, ktorí sa aktívne zúčastňujú na diskusiách, pracovných stretnutiach a zasadnutiach. Už druhýkrát sa z našej krajiny zúčastnil Matúš Mihaľko. Vďaka svojej angažovanosti v Rade mládeže Prešovského kraja a vynikajúcim komunikačných schopnostiam v anglickom jazyku sa aj tentoraz aktívne podieľal na riešení vybraných problémov spolu so zástupcami ďalších štátov, expertmi a politikmi. Témou 33. Zasadnutia bol najmä boj proti korupcii, ktorá sa dotýka života (aj) mladých na Slovensku, ale aj v celej Európe.