Category Archives: Dobrovoľníctvo

Home / Archive by category "Dobrovoľníctvo"

Krajské oceňovanie dobrovoľníkov Prešovského kraja za rok 2013

Jedinečná šanca ako oceniť dobrovoľníkov – ľudí, ktorí Vám pomohli, povzbudili vašich klientov, priniesli niečo nové do vašich aktivít.

Neváhajte a nájdite si čas na napísanie nominácie, ktorú očakávame do 15.novembra 2013 na priloženom nominačnom hárku.

Podmienky nominácie nájdete v priloženom štatúte. K propagácii môžete využiť priloženú výzvu.

 

 

Dobrý trh v Prešove

Dávame do pozornosti akciu DOBRÝ TRH, ktorá sa koná hneď po dňoch kariéry v PKO, 23.5.2013 od 10:00 do 14 hod.v Prešove.  Príďte si kúpiť výrobky z chránených dielní, získajte informácie o štipendiách a štúdiu v zahraničí…
Aj nezamestnaní majú možnosť sa oboznámiť s témou dobrovoľníctvo a využiť túto možnosť „praxe“. Zároveň bude priestor na prezentáciu mimovládnych organizácií v rámci svojej činnosti, výrobkov prípadne chránených pracovísk na území mesta PREŠOV, kde verejnosť má možnosť bližšie spoznať tieto organizácie a ich činnosť.
Zároveň tieto organizácie sa majú možnosť spoznať, nadviazať spoluprácu a pod.
Myšlienku podporuje aj mesto Prešov, ktoré sa zúčastní cez sekciu služieb občanom a jej činnosť bude tiež na akcií prezentovať.
VSTUP JE ZDARMA !
Organizačný tím
Inge Doležalová
0905 207686
Juliana Hajduková
0908/217080

Krajské srdce na dlani 2012

 

Prešovské dobrovoľnícke centrum spolu s partnermi, medzi ktorých patrí aj Rada mládeže Prešovského kraja vyhlasuje 11. ročník oceňovania dobrovoľníkov v Prešovskom kraji. Ide o morálne oceňovanie dobrovoľníkov za ich pomoc a aktivity, ktoré pomáhajú jednotlivcom, skupine, komunite.

Ocenenie si zaslúžia kandidáti (jednotlivec alebo skupina) za dlhoročnú prácu, ale aj ľudia, ktorí svojim prejavom solidarity, či výnimočným činom pomohli alebo pozitívne ovplyvnili svoje okolie a aktívnou činnosťou prispievajú k rozvoju Prešovského kraja v oblasti:

 • ochrany životného prostredia,
 • kultúry,
 • športu,
 • pomoci okrajovým skupinám obyvateľov,
 • práce s mládežou,
 • budovaniu dobrých susedských vzťahov,
 • rozvoja vlastnej organizácie.

 

Uzávierka nominácii: 15. novembra 2012

Dobrovoľne na streche

DOBROVOĽNE NA STRECHE

Otvorenie Dní dobrovoľníctva 2012 v Prešovskom kraji

21.9.2012 o 15:00 hod.

v priestoroch kaviarne S-caffe, Čapajevova 3, Prešov

Podujatie má otvorený charakter a dáva príležitosť upútať záujem, pozornosť a priazeň širokej verejnosti na fenomén dobrovoľníctva. Hlavným cieľom podujatia je zaviesť systematický spôsob propagácie dobrovoľníctva a dobrovoľníckych aktivít na Slovensku a umožniť ľuďom získať pozitívnu skúsenosť s dobrovoľníctvom.

Program podujatia budú tvoriť: príhovory, diskusie s dobrovoľníkmi formou Živých knižníc, interaktívna výstava o dobrovoľníctve, výmena skúsenosti a možnosť propagácie dobrovoľníckych programov organizácii a zapojených účastníkov, nábor dobrovoľníkom prostredníctvom „inzertnej tabule“, príjemné posedenie, hudba a dobrovoľnícka atmosféra…

Tešíme sa na spoločné stretnutie

Regionálni koordinátori pre Prešovský kraj

Kontakt:

Prešovské dobrovoľnícke centrum – 0944 235 268

Rada mládeže Prešovského kraja – 0949 590 537

email: presov@dobrovolnictvo.sk

www.dobrovolnictvo.sk

Pracovné stretnutie: Dni dobrovoľníctva 2012

Pracovné stretnutie prihlásených organizácií sa uskutoční dňa 7.9.2012 v Prešove. Okrem vzájomného spoznania, predstavenia aktivít v Prešovskom kraji by budú k dispozícii aj tlačené materiály (leták, plagáty, pohľadnice), ktoré pomôžu pri propagácií aktivít prihlásených organizácií.

Nižšie nájdete aj Sprievodu DD 2012, ktorý pripravili pracovníci C.A.R.D.A.

Deň Zeme: 22. apríl

Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou.
Zemské zdroje sú vyčerpateľné, poškodenie ekosystému má negatívny dopad na ľudí, preto je dnes nutnosť  venovať sa  otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť  poklady ZEME  pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.
Prispejte aj Vy svojim dielom a počas víkendu ( 20. – 22. 04.2012) vyčisťme svoje okolie.
Viac inšpirácií nájdete v prílohe, ktorú môžete zavesiť na vašu stránku.
Zoznam akcií nájdete na stránke:
Pozvánka: 
S úctou
Bc. Juliana Hajduková,
koordinátorka PDC
051/ 7711676

RmS otvára nominácie pre MOST 2011

Milí naši členovia, kamaráti, spúšťame výzvu na nominácie MOST 2011! Aj tento rok by sme radi upriamili pozornosť nás a ostatných na krásne veci, myšlienky a realizácie, ktoré spoločne robíme pre deti a mladých ľudí.

Tento ročník priniesol drobné zmeny: vynovili sme web, zlúčili dve kategórie (z Prínosu podnikateľského subjektu a samosprávy sa stalo Partnerstvo roka), zjednodušili sme nominačný hárok a zavesili ho na web.

Viac informácií nájdete tu: http://mladez.sk/most/ Alebo sa nám ozvite mailom na most(a)mladez.sk 

Dajte nám do 18. apríla vedieť o ľuďoch, spoluprácach a projektoch, ktoré vás v roku 2011 najviac oslovili.

 

Budeme sa tešiť na vaše návrhy!

Srdečne Katarína Mrázková

project manager pre MOST 2011

Rada mládeže Slovenska / Youth Council of Slovakia
Pražská 11, 811 04 Bratislava
Tel.: +4212 547 913 90
Fax: +4212 547 913 89

katarina.mrazkova@mladez.sk
www.mladez.sk
www.facebook.com/mladez.sk

Pozvánka na Trh dobrovoľníckych príležitostí na FF PU v Prešove

OZ Prešovské dobrovoľnícke centrum v spolupráci s Katedrou sociálnej práce FF PU pokračuje v tradícii vytvárania priestoru pre prezentáciu MVO a nábor dobrovoľníkov a dobrovoľníčok z radov študentov Prešovskej univerzity. Srdečne Vás pozývame na Trh dobrovoľníckych príležitostí 2012, ktorý sa uskutoční 26.3.2012 v priestoroch Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v miestnosti č. 91. Otvorenie podujatia je naplánované na 13:00 a ukončenie o 18:00 hod.

V tomto čase bude mať každá prihlásená organizácia možnosť predstaviť študentom PU svoje ciele a projekty v stanovenom limite. Pripravená prezentácia by mala smerovať k náboru nových dobrovoľníkov/čok z radov študentov/iek. Účasť študentov je zabezpečená!!!

Časový harmonogram bude urobený a rozposlaný prihláseným organizáciám po obdržaní všetkých prihlášok. Vo vestibule univerzity budú v prípade záujmu pripravené stoly a študenti/ky, ktorí zabezpečia distribúciu Vašeho propagačného materiálu. Ak máte záujem využiť na prezentáciu aj panely, prosím vyznačte túto možnosť v prihláške, ktorá je v prílohe. Vyplnené prihlášky prosím zašlite najneskôr do 19. 3. 2012 na michaela.lipcakova@gmail.com.

UPOZORNENIE
Zároveň si Vám dovoľujeme dať do pozornosti kurz Tvorba a manažment projektov, ktorý realizuje OZ Prešovské dobrovoľnícke centrum v dňoch 22. – 23.3.2012. Využite posledné voľné miesta a prihláste sa do 15.03.2012 do 15.00 hodiny. Viac na http://pdcentrum.weebly.com/index.html.

S úctou
Mgr. Michaela Lipčaková
členka OZ PDC a interná doktorandka KSP, FF PU
michaela.lipcakova@gmail.com
http://socialnapraca.weebly.com/, http://pdcentrum.weebly.com/

 

 

 

Pozvánka: NEFORMÁLNE VZDELÁVANIE V PRÁCI S MLÁDEŽOU

Seminár projektu Gruntvig – SOCOP2: NEFORMÁLNE VZDELÁVANIE V PRÁCI S MLÁDEŽOU: Fáma alebo bežná prax?
Bratislava, 13. – 15. apríl 2012

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je partnerom na dlhodobom medzinárodnom projekte podporenom programom Grundtvig, ktorý sa venuje otázkam kvality neformálneho vzdelávania v práci s mládežou a kompetenciám dobrovoľných pracovníkov s mládežou.

Pri príležitosti finalizácie a prezentácie textu spoločného vyhlásenia – jeden z výstupov projektu, ktorý práve popisuje zistenia ohľadom vyššie spomínaných tém z rôznych krajín, sa bude v Bratislave konať medzinárodný seminár. A my sme sa túto príležitosť rozhodli plne využiť v súlade so slovenskou realitou…

Komu je tento seminár určený? – profil účastníka
• Dobrovoľným i profesionálnym pracovníkom s mládežou, ktorí majú v organizáciách dosah/vplyv na kvalitu neformálneho vzdelávania (členovia predsedníctva, školitelia,vedúci oddielov, členovia kancelárie…)
• Znalosť anglického jazyka výhodou (nie je nutná podmienka, bude zabezpečený simultánny preklad)
• Podmienkou je účasť počas celého trvania seminára

Do spolupráce na tomto seminári sa zapojili i organizácie Rada mládeže Slovenska, eRko, Slovenský skauting, alebo Asociácia centier voľného času, ktorí prisľúbili aj účasť na panelovej diskusii k téme kvality neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, z pohľadu ich organizácií. A tento zoznam ešte nemusí byť konečný! Môžete očakávať inšpiráciu a značnú mieru interaktivity.

Kam a dokedy sa prihlásiť?
Prihlásiť sa treba do 28.3.2012 na:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGQzN3FOYWdtMEtJNDB3T0UweTQ1OWc6MQ
Predpokladáme maximálny počet účastníkov 60 (17 zahraničných a 43 slovenských). Na
základe Vášho prihlásenia dostanete potvrdzujúci e-mail. Ak spĺňate profil účastníka,
rozhodovať bude termín prihlásenia. Takže neváhajte!

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím kontaktujte Tomáša Peška na
tomas.pesek@iuventa.sk prípadne na telefónnom čísle 0908 979 939.
S pozdravom,

Mgr. Michaela Šuľáková
Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Public Relations Department

Hodina deťom vyhlasuje 13. ročník Grantového programu

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 13. ročník Grantového programu Hodina deťom /GP HD 13/. Finančné prostriedky 13. ročníka Hodiny deťom, vyzbierané do 31. marca 2012, rozdelí do týchto programových oblastí:

1. DIEŤA A JEHO RADOSTI

Preventívne projekty zamerané na rozvoj vzťahov, úcty k sebe aj iným, na rozvoj tvorivosti a aktivity detí, na motiváciu detí a mladých ľudí k práci na svojom rozvoji aj k práci v prospech iných.

2. DIEŤA A JEHO STAROSTI

Intervenčné projekty zamerané na riešenie problémov detí, keď zlyháva ich rodina, keď nie sú rešpektované, nie sú dostatočne pripravené na ťažké životné situácie, v ktorých sa ocitnú.

3. DIEŤA A JEHO ŠKOLA

Projekty zamerané na školské prostredie, na vzdelávanie a rozvoj životných zručností detí aj učiteľov, na finančnú gramotnosť, inovácie vo vzdelávaní aj na vysoko efektívne učenie.

4. DIEŤA A JEHO KOMUNITA

Projekty zamerané na budovanie bezpečného prostredia pre deti, podporu vzájomnej spolupráce organizácii pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi, a tiež na podporu spolupráce so samosprávami, na výmenu skúseností a rozvoj pracovníkov.

 

Podávanie žiadostí o príspevok z GP HD 13:

Podávanie projektov / žiadostí o finančný príspevok je možné len cez ONLINE APLIKÁCIU nahttp://projekty.nds.sk. Formulár projektu 13.ročníka Grantového programu Hodina deťom bude v ONLINE APLIKÁCII sprístupnený, a teda vypracovávanie a podávanie projektov bude možné od 1. februára 2012.

Dôležité termíny GP HD 13:

 • príprava podkladov, obsahu žiadostí o grant – 23. december 2011 – 31. január 2012
 • začiatok prijímania ONLINE žiadostí / projektov – 1. február 2012
 • priebežné vypracovávanie projektov v ONLINE APLIKÁCII – 1. február – 4. marec 2012
 • konzultácie projektov – február 2012
 • uzávierka projektov – 4. marec 2012 do 24:00

Kontaktná osoba:

Karin Vaňatková – karin@nds.sk
Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava
tel.: 02 – 5263 6471, fax: 02 – 5263 6462. 0911 702 660

 

Zdroj: http://www.nds.sk/blog/oznamy/hodina-detom-vyhlasuje-13.-rocnik-grantoveho-programu/