Druhé stretnutie Stredoškolského parlamentu PSK

Home / Druhé stretnutie Stredoškolského parlamentu PSK

V piatok 12.01. prebehlo v školiacich priestoroch RMPK ďalšie stretnutie aktívnych zástupcov žiackych školských rád naprieč Prešovským krajom.

Témy stretnutia boli:
– krajská samospráva na Slovenku: úloha, kompetencie, fungovanie, štruktúra, voľby 
– proces vyjednávania a asertívne presadzovanie záujmov a požiadaviek mládeže