Konferencia pre členov a koordinátorov ŽŠR 24.11.2017

Home / Konferencia pre členov a koordinátorov ŽŠR 24.11.2017

Pozývame vás na Konferenciu určenú pre členov a koordinátorov ŽŠR, ktorá sa bude konať v piatok 24.11.2017 od 8:30 hod., v priestoroch čokoládovne Čukoláda, Hlavná 89 v Prešove. Ako už býva dobrým zvykom, na konferencii vystúpia zaujímaví a inšpiratívni rečníci: Tony Fric – Leaf Academy, zástupcovia z Medzinárodnej ceny Vojvodu z Edinburgu, Matúš Mihaľko – mládežnícky delegát pri Kongrese miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy v Štrasburgu, Soňa Štefančíková – IUVENTA, Maroš Kuchta – CPPPaP. Pripravené budú workshopy zamerané na zefektívnenie fungovania v ŽŠR a budeme voliť zástupcov do Stredoškolského parlamentu Prešovského samosprávneho kraja. Viac informácii o programe nájdete na facebook udalosti: https://www.facebook.com/events/126540604696483/

 

Účasť na konferencii je z kapacitných dôvodov limitovaná na 2 členov ŽŠR a 1 koordinátora ŽŠR. Účastnícky poplatok na konferenciu je 10 € (jednotná suma pre jednu ŽŠR). Na konferenciu sa je potrebné prihlásiť do stredy 22.11.2017 na tomto linku:

 

Link na prihlášku na konferenciu:

 

Okrem zaujímavého programu a workshopov, bude na konferencii prebiehať voľba členov
Stredoškolského parlamentu Prešovského samosprávneho kraja. Stredoškolský parlament
Prešovského samosprávneho kraja (SP PSK) predstavuje sieť žiackych školských rád (ŽŠR) stredných
škôl z celého PSK. Hlavným cieľom SP PSK je reprezentovať žiakov stredných škôl vo vzťahu k
predsedovi PSK a Zastupiteľstvu PSK a prispieť k upevňovaniu spolupráce medzi jednotlivými žiackymi
školskými radami stredných škôl v rámci celého kraja. Členstvo v Stredoškolskom parlamente
Prešovského samosprávneho kraja (SP PSK) trvá 1 školský rok a pravidelne sa obnovuje.
Z tohto dôvodu Vás prosíme o vyplnenie prehlásenia o členstve Vašej ŽŠR v Stredoškolskom
parlamente Prešovského samosprávneho kraja do stredy 22.11.2017.

 

Link na prehlásenie o členstve ŽŠR v SPPSK:

 

Zároveň môžete nominovať niekoho zo svojich žiakov do nového tímu SP PSK (funkčné odbobie 2
roky), ktorý sa bude voliť na Konferencii. Dedaline na nomináciu je taktiež do stredy 22.11.2017.
Link na nomináciu žiaka do SPPSK:

 

Pre zvolených členov SP PSK ponúka RMPK ročné bezplatné vzdelávanie s názvom imProve program.
imProve program je mentoringovo – koučovaco – praktický program vďaka ktorému si účastníci
zlepšia svoje soft skills, komunikačné či prezentačné zručností, advokáciu, naučia sa novým
zručnostiam podľa ich vlastnej potreby či preferencie a po jeho absolvovaní získajú certifikát. imProve
program prebieha raz do mesiaca, pričom stretnutia sú vedené formou neformálneho vzdelávania.
Účastník po každom stretnutí získava „badge“ /odznak za absolvovanie a zvládnutie konkrétnej témy.
Certifikát získava po absolvovaní min. 80% stretnutí.

 

Kontaktná osoba:

Marianna Potanovičová

potanovicova@rmpk.sk

0908 285 263

RMPK