Konferencia pre žiacke školské rady

Home / Konferencia pre žiacke školské rady

Konferenciu pre žiacke školské rady, ktorá sa konala 24.11.2017 v Prešove, otvorila pani Iveta Tarabčáková z Odboru školstva PSK. Na konferencii sa zúčastnilo cez 100 členov a koordinátorov žiackych rád. Program pozostával z inšpiratívno-angažovaného bloku ponúk, kde zaujímavé ponuky pre mladých predstavili Leaf Academy a Matúš Mihaľko – mládežnícky delegát pri Rade Európy. Vo voľbách do Stredoškolského parlamentu PSK kandidovalo 13 členo žšr z rôznych okresov. V tajnom hlasovaní bolo zvolených 9 členný tím SPPSK na funkčné obdobie 2017/2019. Konferenciu sme ukončili workshopmi v spolupráci s CPPPaP (Prechod zo strednej školy na trh práce), Leaf (Sebapoznávanie) a CeNef (Charakteristika dobrého koordinátora ŽŠR).