Odborné semináre pre žiacke školské rady

Home / Odborné semináre pre žiacke školské rady

Aj tento rok sme realizovali pravidelný podporný balíček školení pre žiacke školské rady – odborné semináre pre členov i koordinátorov žiackych školských rád pri základných i stredných školách. Účastníci mali na výber z troch typov seminárov:

  1. Odborný seminár pre členov ŽŠR – základný modul (2-dňové nepobytové školenie pre tých, kt. v minulých rokoch ešte neabsolvovali seminár, pre nových členov ŽŠR, záujemcov zapojiť sa do ŽŠR v tomto roku a pod.)
  2. Odborný seminár pre členov ŽŠR – nadstavbový mobul (1-dňové nepobytové školenie pre tých, kt. v minulých rokoch absolvovali základný mobul, alebo v ŽŠR pôsobia aktívne viac ako 2 roky. (pre aktívnych členov ŽŠR)
  3. Odborný seminár pre koordinátorov ŽŠR (1-dňové nepobytové školenie pre koordinátorov i záujemcov o koordináciu ŽŠR, zamerané na základné poznatky o fungovaní ŽŠR)

Dokopy sme realizovali štyri základné moduly v Bardejove, Kežmarku a dva v Prešove, dve nadstavby v Prešove a odborný seminár určený pre koordinátorov ŽŠR, ktorý sa taktiež konal v Prešove. Dokopy sme tento rok vyškolili 97 účastníkov.

Fotogaléria: