Odkazy

Home / Odkazy

Organizácie a inštitúcie
www.minedu.sk – Ministerstvo školstva SR
www.iuventa.sk – organizácia v pôsobnosti MŠ SR
www.mvoservis.sk – 1.slovenské neziskové servisné centrum
www.rmzk.mladez.sk – Rada mládeže Žilinského kraja
www.presov.sk – mesto Prešov
www.po-kraj.sk – Prešovský samosprávny kraj
www.zipcem.sk – Združenie informačných a poradenských centier mladých

Nadácie, granty
www.mladiinfo.com
www.kontoorange.sk
www.ekopolis.sk
www.itesco.sk
www.coop.sk
www.osf.sk
www.nadaciaspp.sk
www.nadaciapontis.sk
www.nadaciaslsp.sk
www.nadaciavub.sk
www.nadaciatatrabanky.sk
www.intenda.sk
www.knpresov.sk
www.granty.sk
www.visegradfund.org
www.nds.sk

Zaujímavosti, informácie
www.skolaplus.sk – edukačný portál
www.mladez.sk – informačný portál pre mladých
www.eurodesk.sk – európska informačná sieť pre mladých
www.dobrovolnictvo.sk – portál o dobrovoľníctve
www.mladezvakcii.sk – program Mládež v akcii
www.partnerstva.sk – medzisektorová spolupráca
www.animator.sk – inšpirácie, nápady

Leave a Comment