Vlastné projekty

Home / Projekty / Vlastné projekty

imPROVE program


 

 


 

Hlas(ná) párty pre mladých


 

Mysli, tvor, prejav sa!


 

Ambasáda mladých

logo_ambasada_mladych_finish [83427]

Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom

logo_NDS_1200px

Logo_HD_Hugo_v_texte_1200px

 

 

 


 

 

Logo VoluMe

VoluMe


 

Hlas mladých

Hlas mladých


 

Samo sa to nespraví III.


 

Prava pre mladych a s mladymi

Práva pre mladých a s mladými


 

Samosprava pre mladych a s mladymi

Samosprava pre mladych a s mladymi


 

Aktívne žiacke školské rady - rozvoj občianskej spoločnosti

Aktívne žiacke školské rady – rozvoj občianskej spoločnosti


 

Žiacka participácia


 

Kedy budú ľudia ľuďmi…


 

Aktivizácia ŽŠR v Prešovskom kraji


 

Čo o sebe nevieme?