Členské organizácie

Home / O nás / Členské organizácie

Chcete sa stať členom? Prihlášku nájdete v sekcii O RMPK >> Členstvo

Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS, Prešov

Bayerova 8, 080 01 Prešov

e-mail: bratstvo@orthodox.sk

web: www.bpm.orthodox.sk


eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie – VÝCHOD

Kamenica 323, 082 71 Lipany

e-mail: lucka@erko.sk

web: www.vychod.erko.sk


eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie – Spiš

Hlavná ulica 52/35, 053 05 Granč-Petrovce

e-mail: peter.forgac@erko.sk

web: www.spis.erko.sk


Domka – Združenie saleziánskej mládeže – stredisko Prešov

Jána Bottu 9, 080 01 Prešov

e-mail: presov@domka.sk

web: www.presovsdb.sk


SAPS, n.o, Prešov

Čapajevova 4928/33, 080 01 Prešov

e-mail: saps.no@gmail.com

web: www.saps-no.sk


Slovenský skauting – Východoslovenská oblasť, Prešov

Kúpeľná 1, 080 01 Prešov

e-mail: slskvychod@pobox.sk

web: www.scouting.sk


OZ DVEP Nad tehelňou 2928/7, 059 51 Poprad-Matejovce

e- mail: marek.duda@post.sk

web: www.ekohracka.sk


Popradský mládežnícky parlament – PMP

Námestie sv. Egídia 59, 058 01 Poprad

e-mail: popradmp@gmail.com

web: www.facebook.com/popradmp


SP PSK – Stredoškolský parlament Prešovského samosprávneho kraja

Rada mládeže Prešovského kraja, Čapajevova 9, 080 01 Prešov

e-mail: maty.mihalko@gmail.com

Stredoškolský parlament Prešovského samosprávneho kraja sieťuje k 24.11. 2017 25 žiackych školských rád v Prešovskom kraji.


o.z. SAPIO

Miklušovce 27, 082 44 Klenov

email: ozsapio@gmail.com

web: www.oz-sapio.eu


o.z. Kandelaber

Pod kalváriou 9, 085 01 Bardejov

email: info@kandelaber.sk

web: http://www.kandelaber.sk


Komunitné centrum Spolu Chminianske Jakubovany

Chminianske Jakubovany 21, 082 33, okr. Prešov

e-mail: kcchminjakubovany@gmail.com

web: http://sschminjak.edupage.org/text7/


OZ Naplno

Šrobárova 17, 08001 Prešov

e-mail: info@cukolada.sk

web: www.cukolada.sk


Obecná rada mládeže vo Fričovciach (Fričo mládež)

Fričovce č. 9, 082 37 Široké,

e-mail: frico.mladez@gmail.com

web: www.obecfricovce.sk/-obecna-rada-mladeze


Mládežnícky parlament mesta Levoča

e-mail: elejmp@gmail.com

web: www.facebook.com/elejmp


RELEVANT, n.o., Prešov

Svätoplukova 11, 080 01 Prešov

e-mail: relevant@relevant.sk

web: www.relevant.sk


o.z. ĎAKUJEM – PAĽIREKAV

Varhaňovce 95, 082 05 Šarišské Bohdanovce

e-mail: pankiewicz.renata@yahoo.com

Web: www.ozdakujem-palikerav.estranky.sk


OZ PODKOVA

Repejov 64, 06704 Repejov

e-mail: ozpodkova@gmail.com

web: www.ozpodkova.estranky.sk


READY to ENTER

Doliny 34, 082 21 Veľký Šariš

e-mail: readytoenter@gmail.com

web: www.facebook.com/readytoenter


Mládežnícky parlament FreeMar, Humenné

Staničná 11, 066 01 Humenné

e-mail: freemar@centrum.sk

web: fb/Mládežnícky parlament FreeMar Humenné


Človek v ohrození, n.o.

Baštová 343/5, 811 03 Bratislava

Kontaktná osoba: Lenka Zápotocká

e-mail: lenka.zapotocka@peopleinneed.sk

web: www.clovekvohrozeni.sk


JUNIOR TEAM SVIT

MESTO SVIT, Hviezdoslavova 32, 059 21 Svit

e-mail: parlament@gmail.com

web: http://mpsvit.webnode.cz


Mládežnícky parlament Kežmarok

CVČ Kežmarok, Gen. Štefánika 47, 060 01 Kežmarok

e-mail: lindemanovainocka@gmail.com

web: http://www.cvc-kezmarok.sk/


Vranovský parlament mládeže

M. R. Štefánika 875/200, 093 01 Vranov nad Topľou

e-mail: info@vpmvt.sk

web: http://www.vpmvt.sk


Generation WE

Kostolianska cesta 139, 040 01 Košice

e-mail: kpivovarnikova@gmail.com
e-mail: anna.dusenkova@gmail.com

web: http://www.genwe.guru


Mladý Bardejov

Dujava 23, 085 01 Bardejovská Nová Ves

e-mail: mladybardejov@gmail.com

web: fb/mladybardejov


Šváby v akcii

Švábska 39, 080 05 Prešov

e-mail: svabyvakcii@gmail.com

web: fb/svabyvakcii

 

Leave a Comment