RMPK Dokumenty

Home / O nás / RMPK Dokumenty

Správa o činnosti RMPK za rok 2016


 
Finančná správa

 
Komunikačná stratégia RMPK

 
Správa kontrolóra 2016

 
Stanovy RMPK

 
Strategický plán RMPK 2016 – 2020

 
Zápisnica VZ RMPK 2017

 
Zápisnica z Mimoriadneho VZ_16.11.2017