Tím RMPK

Home / O nás / Tím RMPK

Predsedníctvo RMPK

 

Marianna POTANOVIČOVÁ
štatutárny zástupca – predsedníčka RMPK
e-mail: potanovicova@rmpk.sk
mobil: +421 908 285 263
nominujúca organizácia: o.z. Kandelaber
 


 

Dagmara VEREŠPEJOVÁ
člen tímu RMPK
e-mail: verespejova@rmpk.sk
mobil: +421 908 061 739
nominujúca organizácia: eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

 


 

Ľuboš MARCINEK
člen tímu RMPK
e-mail: marcinek@rmpk.sk
mobil: +421 905 543 509
nominujúca organizácia: Generation WE

 


Kontrolná komisia RMPK

 

Matúš Mihaľko
člen kontrolnej komisie RMPK
e-mail: maty.mihalko@gmail.com
mobil: +421 944 948 886
nominujúca organizácia: Stredoškolský parlament PSK