Šváby v akcii 2017

Home / Šváby v akcii 2017

Ďakujeme mestu Prešov za poskytnutú dotáciu na športové podujatie pre deti a mládež na rok 2017 na sídliskový festival športu a umenia „Šváby v akcii 2017“ vo výške 543€.

Pre viac informácii kliknite na: https://www.facebook.com/svabyvakcii/?fref=ts